Quảng Ninh cùng xu hướng phát triển thành phố thông minh

TT - Tổng hợp

Có thể thấy, việc phát triển một thành phố trở thành thành phố thông minh đã và đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ của thời đại.

Thành phố thông minh là một cuộc cách mạng về quản lý đô thị hiện đại theo  hình thức, phương thức mới thông minh và hiệu quả hơn. Để có thể triển khai xây dựng một thành phố thông minh, thì điều kiện tiên quyết là các đơn vị trong toàn Tỉnh cần phải xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng hiệu quả từng ngành, trong đó việc ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống quản lý, điều hành, tương tác giữa các thành phần là một trong những giải pháp quan trọng.

Trên thế giới chưa có các tiêu chuẩn chính thức về thành phố thông minh, tuy nhiên, một số tiêu chí chính sau đây được các tổ chức, các nước lựa chọn để đánh giá và làm tiêu chí xây dựng thành phố thông minh (6 tiêu chí chủ yếu) là: Nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, môi trường thông minh,  quản lý đô thị hiện đại, cư dân thông minh,  cuộc sống thông minh... Trong một thành phố thông minh, hoạt động quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền (hay “Chính quyền điện tử”, “Chính quyền thông minh”) đóng vai trò quan trọng.

Hiện nay trên thế giới có một số tổ chức tiến hành đánh giá và chứng nhận cho một thành phố thông minh hay một cộng đồng thông minh, như: BSI smartcities group; ICF-Intelligent Community Forum; European Innovation Partnership on Smart cities and communities… trong đó có quy mô và uy tín nhất là tổ chức công nhận thành phố thông minh ICF - Diễn đàn cộng đồng thông minh, được thành lập vào năm 1999 để trao giải thưởng và chứng nhận một cộng đồng thông minh, tòa nhà thông minh, công  nghệ cộng đồng thông minh và tầm nhìn thành phố thông minh trong 1 năm.

"Thành phố thông minh” là nơi mà CNTT  và các giải pháp đồng bộ được ứng dụng vào mọi hoạt động của thành phố đem lại hiệu quả trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, cộng đồng xã hội... Chính quyền điện tử được ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của mình nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh chính quyền điện tử, sẽ là các thành phần khác của thành phố thông minh là trường học thông minh, bệnh viện thông minh, giao thông hiện đại và cộng đồng thông minh...

Quan điểm, chủ trương, định hướng xây dựng thành phố thông minh làm nền tảng cơ bản để định hướng các dự án/nhiệm vụ thành phần (chính quyền điện tử, trường học thông minh, bệnh viện thông minh, giao thông đo thị hiện đại, đồng bộ…) đã được Đảng, nhà nước và tỉnh khẳng định trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Trong những năm qua ứng dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ninh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đã tạo dựng được một nền tảng ban đầu để xây dựng chính quyền điện tử Quảng Ninh, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Qua nghiên cứu, phân tích cho thấy, với thực trạng ứng dụng CNTT hiện tại, Quảng Ninh đang có nhiều thuận lợi và có điều kiện để có thể xây dựng “thành phố thông minh” trong giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030. Việc xây dựng thành phố thông minh sẽ thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển CNTT trên mọi phương diện trong một tổng thể thống nhất lấy phát triển “Chính quyền điện tử” là trung tâm. Hiệu quả mang lại sẽ cao hơn nhiều do có sự tích hợp và tương tác từ nhiều thành phần, sự thống nhất các nguồn lực của tỉnh xây dựng các thành phần thành phố thông minh trong đó có Chính quyền điện tử và tất cả cùng hướng đến một mục đích chung: Xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trên nền phát triển CNTT.

Việc triển khai Đề án tổng thể xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh. Qua nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình thành phố thông minh trên thế giới, Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và các kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và thực trạng ứng dụng CNTT của Quảng Ninh trong những năm vừa qua, có thể nhận thấy Quảng Ninh lựa chọn hướng tiếp cận ứng dụng CNTT để xây dựng thành công “Chính quyền điện tử” làm trọng tâm cùng với ứng dụng CNTT vào một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, như giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, ... nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần đưa Quảng Ninh trở thành thành phố thông minh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet