Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức phòng, chống mua bán người về cơ sở

H.A.H

UBND tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu 100% các địa bàn cấp xã, thôn, khu và toàn dân được tiếp cận thông tin phòng, chống mua bán người trong kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 4148/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, trong đó đề ra mục tiêu quan trọng là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống mua bán người.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, trong đó đề ra mục tiêu quan trọng là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống mua bán người. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet).

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch này đặt ra là 100% các địa bàn cấp xã, thôn, khu và toàn dân được tiếp cận thông tin phòng, chống mua bán người. Để làm được như vậy, một trong những giải pháp trọng tâm của Quảng Ninh  là đa dạng hoá các hình thức truyền thông, giáo dục về phòng, chống mua bán người; đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người hiệu quả ở cộng đồng.

Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh sẽ được giao chủ trì tiểu đề án “Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng” trong kế hoạch 4148, cùng sự phối hợp Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao, Báo Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Nội dung chính của tiểu đề án này yêu cầu các cơ quan đài truyền thanh, truyền hình, báo chí, cổng thông tin điện tử, các trang website, mạng điện thoại di động và các điểm bưu điện văn hoá cấp xã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng, chống, tội phạm mua bán người. Bên cạnh đó các cơ quan quản lý văn hoá, du lịch, hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở cũng được yêu cầu thông qua các hoạt động, văn hoá, kinh doanh, dịch vụ mà tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.

Đặt lên hàng đầu mục tiêu và kế hoạch tuyên truyền thông tin về cơ sở trong mặt trận phòng, chống mua bán người là việc làm đúng đắn của Quảng Ninh và các địa phương khi cùng triển khai Kế hoạch 15/KH-BCĐ ngày 19/1/2016 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) về triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Ở Vĩnh Phúc, Sở TT&TT tỉnh vào đầu tháng 5 năm nay cũng đã nhanh chóng ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, căn cứ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.

Trong kế hoạch, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người, Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc còn dự tính phối hợp, lồng ghép công tác phòng chống tội phạm mua bán người với các chương trình văn hoá - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao nhận thức đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm, các địa bàn khó khăn.

Đồng thời Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Vĩnh Phúc, các đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm mua bán người; làm sao để nội dung tuyên truyền có chiều sâu, có trọng tâm vào thanh niên, thiếu niên, học sinh, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng có nguy cơ cao.

Trong khi đó ở Ninh Bình, kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đặt ra nhiệm vụ cho Sở TT&TT tỉnh chỉ đạo xây dựng, duy trì và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các tiểu phẩm, phóng sự, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, phòng chống tội phạm mua bán người là một mặt trận tiêu biểu về sự cần thiết của việc tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa, rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và thụ hưởng thông tin của nhân dân các vùng miền theo  chủ trương chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ nhiều năm trở lại đây.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet