Quảng Ninh hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

PV

Ngày 12/8, Đại hội Đảng bộ thành phố Cẩm Phả - đại hội cấp huyện cuối cùng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã được tiến hành. Như vậy đã có 20/20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành đại hội.

Đến thời điểm ngày 13/8, hiện đã có 20/20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiến hành xong đại hội, bảo đảm các quy định của Trung ương và yêu cầu đổi mới.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 109 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai đại hội theo tinh thần: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020.

Bầu cử Ban chấp hành khóa mới tại ĐH Đảng bộ TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Các đại hội cấp trên cơ sở thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh đều tổ chức thành công tốt đẹp, có 17/20 Đảng bộ tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, được đại biểu và các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Như vậy, Quảng Ninh đã hoàn tất quá trình tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở theo Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ tỉnh sẽ dự kiến diễn ra trong tháng 10/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet