Quảng Ninh quyết tâm thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

PV

Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19 của Chính phủ sẽ là tiền đề để Quảng Ninh nỗ lực vươn lên, giữ vững vị trí top 3 trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc năm 2016 như mục tiêu đã đề ra.

Thông tin của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, 9 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ “Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020” đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 
Để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Đề án 25 của tỉnh, ngày 3/3/2015, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2016 đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu. Về cải cách thủ tục hành chính, tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh là 1.284 (không kể ngành dọc). Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm trung bình 40% thời gian so với quy định của Trung ương; Thời gian thành lập doanh nghiệp (khi hồ sơ hợp lệ) chỉ mất tối đa 2 ngày, giảm 45-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Về thủ tục thuế, đạt tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử là 99% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 95%; thời gian nộp thuế dưới 117 giờ; 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định… Các chỉ tiêu hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế đạt ở nhóm các nước ASEAN 4. Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 51 ngày và đang đặt mục tiêu giảm còn không quá 49 ngày, giảm được 26 ngày so với quy định, bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng. Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện còn 28 ngày, giảm 31 ngày so với Nghị quyết 19 (tối đa là 59 ngày). Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống còn không quá 14 ngày. Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng còn dưới 200 ngày, thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 24 tháng… 
Riêng Cục Hải quan tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 19 như: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, chủ động nghiên cứu và báo cáo Tổng cục Hải quan 18 vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; ban hành 3 quy trình giám sát đặc thù tại khu vực cửa khẩu biên giới; thành lập Tổ đo giải phóng hàng cấp cục và cấp chi cục để đo thời gian giải phóng hàng hoá. Qua đó có những giải pháp tích cực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian, cụ thể: Thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới đối với hàng xuất khẩu là 24 giờ 22 phút; Đối với hàng nhập khẩu là 32 giờ 15 phút.

Quảng Ninh quyết tâm thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP - ảnh 1
Riêng Cục Hải quan tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 19.

 Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh đã tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm. Công tác xây dựng thể chế và cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm hành chính công tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thông qua cổng thông tin điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 80/186 xã, phường (đạt 43%) triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại kết nối với trung tâm hành chính công cấp huyện. Tỉnh cũng tập trung triển khai hiệu quả các quy hoạch, đề án phát triển nhân lực và quy hoạch mạng lưới dạy nghề; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đề ra. 
Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai với sự vào cuộc quyết liệt từ tỉnh đến các địa phương. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp hàng quý; các sở, ngành địa phương gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng giải quyết những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền. Riêng Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III vào tháng 8 giữa Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh với doanh nghiệp đã tiếp nhận 123 nội dung kiến nghị. Đến tháng 9 năm 2016, 76 nội dung đã có báo cáo trả lời doanh nghiệp, 16 nội dung trả lời trực tiếp tại hội nghị và 31 nội dung đã được chuyển đến các cơ quan liên quan trực tiếp trả lời doanh nghiệp.
Để đảm bảo các hoạt động đối thoại doanh nghiệp được hiệu quả, tránh hình thức, điểm nhấn trong năm 2016 là UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải công khai quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và phải trả lời bằng văn bản. Các thông tin xử lý giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải được đăng tải công khai trên cổng hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh để doanh nghiệp biết, theo dõi quá trình xử lý. 
Với những giải pháp trên, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được cải thiện rõ nét. Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiều dự án lớn, dự án động lực được tập trung đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 36 dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, với tổng mức đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm là 23.968,6 tỷ đồng, tương đương với trên 1,09 tỷ USD.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet