Quảng Ninh: Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá các cơ sở dạy nghề trên địa bàn.

Việc kiểm tra, rà soát sẽ trên các tiêu chí: Kết quả tuyển sinh, hiệu quả đào tạo, hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị; thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

Những kết quả trên báo báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 31/12/2015. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất việc sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet