Quảng Ninh sẽ là cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc

Đông Triều

Sáng 13/10/2015, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã long trọng khai mạc Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao đã nỗ lực phấn đấu dành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu chuyển dịch tích cực. Đáng mừng là thu nhập đầu người, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trung ương về ba khâu đột phá chiến lược: Môi trường đầu tư được cải thiện gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư phát triển nguồn nhân lực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng lên và duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng trọng điểm phát triển nhanh, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy. Xây dựng nông thôn mới chuyển biễn rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ...                                       

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cũng cho thấy những hạn chế, tồn tại cần được tập trung khắc phục, đó là: Kinh tế- xã hội phát triển khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, còn phụ thuộc nhiều vào công nghiệp than, điệnxi măng những ngành nguy cơ ô nhiễm nặng. Hệ thống kết cấu hạ tầng cho đến nay chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu. Đời sống nhân dân được cải thiện nhưng chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền còn đáng kể, chưa đạt chỉ tiêu đề ra, một bộ phận người dân còn ở tình trạng nghèo và nguy cơ tái nghèo vẫn ở mức cao do tác động của thiên tai, lũ lụt và biến đổi khí hậu. Ô nhiễm môi trường do khai thác than, sản xuất vật liệu xây dựng chưa được khắc phục hiệu quả, tiềm ẩn và xuất hiện nguy cơ mất an toàn trước những diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, tai nạn lao động còn tiềm ẩn phức tạp. Những hạn chế yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Đồng chí

Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; cần thảo luận sâu, phân tích rõ thực trạng và 1 nguyên nhân để Đại hội đưa ra được chủ trương, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Phải phấn đấu đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, để nói đi đôi với  làm, cấp ủy, cán bộ các cấp từ tỉnh đến xã phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội cùng nghiên cứu thảo luận sâu sắc hơn. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là "phát triển nhanh, bền vững". Đại hội cần thảo luận, phân tích kỹ, sâu sắc những cơ hội, thách thức, gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng để đưa ra được những giải pháp đồng bộ, khả thi, tạo ra đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Quảng Ninh phát triển thực sự trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của cả nước và của miền Bắc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu Quảng ninh cần tập trung phát triển kinh tế biển, trong đó  đặc biệt coi trọng phát triển du lịch, tạo thương hiệu uy tín gắn với du lịch Hạ Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, phấn đấu để dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó là kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cần đặc biệt coi trọng để công tác xây dựng

Đảng thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet