Quảng Ninh: Sử dụng mạng xã hội để giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công

Nguyên Trung

Ngày 16//10 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3887/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động vận hành trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế.
Phát hiện 25 tấn hải sản không rõ nguồn gốc đưa về Quảng Ninh tiêu thụQuảng Ninh: Bám sát các chỉ đạo của Trung ương
Fanpage DDCI Quảng Ninh

Đây là một động thái tích cực thể hiện sự điều hành năng động, linh hoạt của UBND tỉnh Quảng Ninh trong cải cách hành chính và thu hút đầu tư.

Theo đó, Fanpage DDCI Quảng Ninh có tên là DDCI QUẢNG NINH. Fanpage được xây dựng với mục tiêu thu thập, tổng hợp, đánh giá giám sát ý kiến xã hội trên các mạng thông tin đại chúng về chất lượng điều hành kinh tế của cơ quan, cán bộ cấp cơ sở (cấp xã, phường của các địa phương và phòng, ban của các Sở, ngành) hướng tới thuận lợi hoá mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để vận hành Fanpage DDCI hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan vào cuộc một cách tích cực và có quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ; quy trình thu thập, cung cấp, kiểm duyệt, cập nhật và báo cáo thông tin...

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tự xây dựng và vận hành Fanpage DDCI của đơn vị mình nhằm xây dựng hình ảnh cởi mở minh bạch và thông thoáng của các cấp sở, ban, ngành, địa phương nhằm tăng tính tương tác cũng như khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp sâu rộng hơn vào quá trình điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành, địa phương, trên cơ sở đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh ở hiện tại và tương lai.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet