Quảng Ninh tăng giá viện phí với người không có BHYT từ 1/10 (29/9)

Khánh Chi

Từ 1/10, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức áp dụng giá dịch vụ y tế mới. Vì vậy người dân cần sớm tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm giảm chi phí KCB khi ốm đau, đồng thời góp phần h

 

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT theo Thông tư số 37 quy định thống nhất mức giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo hạng bệnh viện trên toàn quốc về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương. Mức giá này kết cấu gồm 4 nhóm yếu tố chi phí: Chi phí thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế; Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ; Chi phí tiền lương và phụ cấp đặc thù.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không có thẻ BHYT áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh. Mức giá này kết cấu gồm 3 nhóm yếu tố chi phí: Chi phí thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế; Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ; chưa có yếu tố tiền lương và phụ cấp đặc thù.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ có 1.929 danh mục dịch vụ KCB được điều chỉnh tăng giá, với mức tăng khoảng 20-30% theo quy định trong Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị có mức tăng giá rất mạnh, cao gấp 2 - 4 lần so với giá hiện tại. Như vậy, bệnh nhân có thẻ BHYT đã được Quỹ BHYT chi trả từ 80 đến 100% chi phí KCB, tùy theo từng đối tượng thụ hưởng, còn bệnh nhân không có BHYT sẽ phải chi trả 100% chi phí KCB. Đây sẽ là gánh nặng đáng kể với người bệnh không có BHYT phải điều trị nội trú dài ngày.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, việc tăng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, về cơ bản không ảnh hưởng, không tác động lớn tới người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt không ảnh hưởng đến những người thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, trẻ em dưới 6 tuối, các đối tượng chính sách xã hội, người thuộc hộ cận nghèo vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet