Quảng Ninh tiên phong thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân

N. Huyền

Chỉ tính đến hết năm 2015, tỷ lệ người dân tỉnh Quảng Ninh tham gia BHYT của tỉnh đã đạt 82,4%. Con số này đã vượt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2015 của tỉnh và đồng thời cao hơn chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 của cả nước (80%).

Quảng Ninh đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại thu hút người dân tham gia BHYT

Ông Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tỉnh ủy, UBND , HĐND chỉ đạo quyết liệt công tác phát triển bảo hiểm y tế toàn dân. Theo đó, đã có một loạt biện pháp nhằm thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng đầu tư cho cơ sở y tế như bệnh viện, trung tâm y tế; đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; tăng cường chất lượng khám chữa bệnh để làm hài lòng người bệnh; cải cách các thủ tục khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi. Các bệnh viện mở thêm các bàn khám bệnh, ô tiếp đón, nhiều bàn chỉ dẫn và phát số điện tử hoặc hẹn giờ khám bệnh, sắp xếp nơi xét nghiệm gần phòng khám để hạn chế việc đi lại cho bệnh nhân; cải tiến trang thiết bị khám chữa bệnh để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất…

Ngoài việc sử dụng ngân sách tỉnh để hỗ trợ đầy đủ mức đóng BHYT cho các đối tượng được quy định theo Luật BHYT, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn như: cấp 100% kinh phí mua BHYT đối với những đối tượng người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh không có trợ cấp xã hội hoặc đang hưởng tiền tuất hàng tháng; hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ năm 2013.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểu y tế theo hộ gia đình, tỉnh đã triển khai trên 531 đại lý thu BHYT tại UBND các xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện xã, các trường học và các bệnh viện, trạm y tế để đảm bảo cho người dân có nhu cầu được dễ dàng tiếp cận với thông tin về bảo hiểm y tế và thuận lợi cho việc tham gia BHYT.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, ban hành các chính sách hỗ trợ về BHYT, tỉnh Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT cho nhân dân, trong đó phổ biến các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm tham gia BHYT, mức đóng, trách nhiệm, quyền lợi khi đi khám chữa bệnh…

Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT của tỉnh theo các năm. Hiện tại, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của tỉnh tính đến hết năm 2015 đã đạt 82,4%, vượt chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2012-2015 của tỉnh, đồng thời cao hơn chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 của cả nước (phấn đấu đến hết năm 2015 đạt tỷ lệ bao phủ 75% dân số và đến năm 2020 đạt 80%).

Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai BHYT tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn.Theo ông Diện thì hiện nay nhà nước cho những người không mua bảo hiểm cũng hưởng giá viện phí như với người tham gia bảo hiểm, nhà nước vẫn bao cấp nên người dân thấy nộp viện phí vẫn ít nên chưa mặn mà với việc tham gia bảo hiểm. Điều này không  giống như ở nước ngoài tiền viện phí rất cao nên người dân tham gia bảo hiểm rất lớn.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh thì đối tượng chưa tham gia bảo hiểm là người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân, các đối tượng tự đóng BHYT. Tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHYT kéo dài. Những người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư mặc dù thủ tục xác định thuận lợi và được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, nhưng hầu hết người dân vẫn chưa biết và không mặn mà quan tâm…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet