Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng 12

PV

Đảng bộ nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống được coi là nhiệm vụ hàng đầu.

 

Đến nay, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh với quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đạt hiệu quả cao.

Trong đó một số chỉ tiêu quan trọng mà tỉnh phấn đấu đạt được trong giai đoạn 2016-2020 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11-12%/năm; Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 7.000-8.000 USD; Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là: Dịch vụ là 48-49%, công nghiệp và xây dựng là 47-48%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản  là 3-5%...

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet