Quảng Trị: Tập huấn kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào thiểu số

Bình Minh

Ngày 27/9/2017, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị năm 2017.

Tham dự lớp tập huấn có 88 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.


Trong 2 ngày 27 - 28/9/2017, các đại biểu tham gia lớp tập huấn sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Thực trạng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2016 và những biện pháp nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống;

Vấn đề dân tộc và các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn hiện nay; Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân vận; Những vấn đề cơ bản về an ninh biên giới quốc gia và vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương cũng như tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền; Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet