Quốc hội 14 quyết định nhân sự cấp cao Nhà nước vào tháng 7/2016

Tuấn Minh

Sáng nay (13/6), sau khi khai mạc, phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14.

Trình bày Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 14 vào tháng 7/2016, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp thứ nhất này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ nên phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự. 

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự cấp cao của Nhà nước vào tháng 7/2016.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, tại kỳ họp này, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Dự kiến, Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sẽ được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, sau đó Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp, tiếp thu, giải trình và báo cáo Quốc hội trước khi trình thông qua Nghị quyết.

Đối với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp thứ 11, các vị đại biểu Quốc hội khóa 13 đã được tiếp cận với Báo cáo về kết quả đàm phán, ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Duơng (TPP) và các vấn đề có liên quan. Theo kế hoạch của Chính phủ thì sẽ trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ chưa có văn bản chính thức về vấn đề này nên chưa bố trí vào dự kiến chương trình. 

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội 14 tại kỳ họp đầu tiên khoảng 9 ngày, trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 30/7/2016.

* Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn từ ngày 13 đến 15/6. Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017; việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ thay mặt Hội đồng trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Vấn đề quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; việc xử lý và phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015 và Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 cũng là những nội dung quan trọng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận về Tờ trình của Chánh án TANDTC về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Hội thẩm; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong Tòa án nhân dân; việc bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet