Quốc hội bấm nút thông qua Chương trình giám sát năm 2018

Nguyễn Tuân

Với 88,80% số đại biểu bấm nút tán thành, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.
Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Sáng 12/6 tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, sau khi Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018; Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Với 439 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,41% tổng số đại biểu, kết quả biểu quyết như sau:

436 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 88,80%; 2 đại biểu không tán thành (0,41%); 1 đại biểu không biểu quyết (0,20%).

Năm 2018, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau đây:

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Giám sát chuyên đề.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội xem xét, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018;

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Giám sát chuyên đề.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet