Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc và Chủ nhiệm một số Ủy ban

Xuân Tùng

Sáng nay (5/4), sau khi bầu xong 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và một số Chủ nhiệm Ủy ban.

Theo danh sách được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc sáng nay, 6 trong 7 Ủy viên Thường vụ Quốc hội vừa được Quốc hội bầu sẽ tiếp tục được đề cử vào các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội (QH).

Cụ thể:

- Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội được giới thiệu vào chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khóa XIII.

- Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIII.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa XIII.

- Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

- Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khóa XIII.

Sau khi Chủ tịch QH đệ trình danh sách, các đại biểu QH đã thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Sang buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Cuối tuần qua, Quốc hội đã miễn nhiệm 7 ủy viên Ủy ban Thường vụ QH gồm các ông, bà:

- Ông K’so Phước – Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Ông Nguyễn Văn Hiện - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

- Ông Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách.

- Ông Nguyễn Kim Khoa - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh.

- Ông Đào Trọng Thi - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

- Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

- Bà Nguyễn Thị Nương - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet