Quốc hội bầu xong 5 Chủ nhiệm Ủy ban và Chủ tịch Hội đồng dân tộc

Vạn Xuân

Cuối giờ chiều nay (5/4), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Theo đó, trong số 454 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết, có 452 đại biểu tán thành (bằng 91,50%) thông qua Nghị quyết bầu các ông, bà sau vào các chức vụ:

- Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII.

- Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa XIII.

- Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII.

- Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khóa XIII.

Ảnh: quochoi.vn

Trước đó, theo công bố kết quả bỏ phiếu của ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu vào lúc 16h40' chiều ngày 5/4, trong số 485 phiếu phát ra Ban Kiểm phiếu thu về 485 phiếu. Kết quả bầu các vị trí trên như sau:

- Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - người được giới thiệu vào chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khóa XIII được 474 phiếu bầu.

- Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - người được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIII được 414 phiếu bầu.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - người được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa XIII được 447 phiếu bầu.

- Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - người được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII được 458 phiếu bầu.

- Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - người được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII được 296 phiếu bầu.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - người được giới thiệu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khóa XIII được 334 phiếu bầu.

Đầu giờ sáng nay, sau khi bầu xong 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Sau khi Chủ tịch QH đệ trình danh sách, các đại biểu QH đã thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Đầu giờ buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cuối tuần qua, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm một số Ủy ban gồm các ông, bà: 

- Ông K’so Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

- Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách.

- Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh.

- Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

- Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet