Quốc hội biểu quyết thông qua lùi Luật biểu tình

Trường Giang

Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua lùi cho ý kiến Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016) và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV.

Sáng 9/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khoá XIII và năm 2015.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, trước ý kiến đề nghị xem xét, sớm thông qua dự án Luật biểu tình, Luật về hội, Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, theo Chương trình đã được Quốc hội thông qua, dự án Luật biểu tình sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9; các dự án Luật về hội, Luật tín ngưỡng, tôn giáo sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).

Căn cứ vào tình hình chuẩn bị của Chính phủ, đề nghị Quốc hội cho giữ thời gian trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật về hội, Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại kỳ họp thứ 10 và đồng ý với đề nghị của Chính phủ lùi thời gian cho ý kiến dự án Luật biểu tình sang kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016).

“Do đây là các dự án luật quan trọng nên để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, đề nghị Quốc hội cho được đưa vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV”- Chủ nhiệm Phan Trung Lý nhấn mạnh.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII và thông qua tại kỳ họp thứ 9 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc (theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp Quốc hội).

Đồng thời, lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ từ Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 dự án Luật dân số và lùi thời gian trình dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Luật du lịch (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất, thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2.

Chưa đưa vào Chương trình năm 2016 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thanh niên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thủy sản; Luật đo đạc bản đồ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao. Bổ sung vào Chương trình năm 2016 dự án Luật quốc phòng (sửa đổi).

Về kết quả biểu quyết, đa số các ĐBQH tham dự đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khoá XIII và năm 2015.

Cụ thể, có 437 ĐBQH tham gia (tỷ lệ 88,28%), trong số đó 427 ĐB tán thành, tương đương 86,26%. Số ĐB không tán thành là 4 ĐB, tương đương 0,81% và 6 ĐB không biểu quyết, tương đương 1,21%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet