Quốc hội giám sát mà để "dê lạc vào nhà bí thư" thì... gay

Hồng Chuyên

Chiều nay (21/10), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề quan trọng của hoạt động giám sát.

Phát biểu góp ý về dự thảo luật, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng, chủ thể giám sát phải có trách nhiệm giám sát khách quan, nghiêm túc và phải quy định trách nhiệm của chủ thể giám sát.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng)

Đại biểu Thuyền nêu ý kiến: “Khi tổng kết đánh giá hoạt động giám sát nói rõ rằng luật chưa đảm bảo, chủ thể giám sát chưa làm hết trách nhiệm và đối tượng chịu giám sát chưa chấp hành nghiêm kết luật giám sát”.

Ông Thuyên ví von: “Luật cần quan tâm, nếu làm luật tốt thì như tấm vải đẹp nhưng ông thợ may cắt, vải xấu cắt đẹp thì mặc đẹp, còn vải đẹp cắt xấu mặc vẫn xấu. Cần làm rõ trách nhiệm chủ thể giám sát và đối tượng giám sát. Đến chào các bác đi về, có đoàn hiệu quả nhưng có đoàn kéo đến đông nghe báo cáo qua loa, không đi thực tiễn, liên hoan xong  rồi về”.

Theo Đại biểu này, người dân rất muốn giám sát cụ thể. Giám sát chương trình cho người nghèo mà "dê vào hết nhà bí thư"nhưng không ai biết biết thì cũng... gay, không hỏi người nghèo thì chia cho cán bộ hết. Nếu quy định chặt chẽ thì người làm qua loa.

Theo ông Thuyền, thực tế, các đại biểu quốc hội giỏi lắm đi được 10, 15 tỉnh, còn lại giám sát của đoàn đại biểu mới cụ thể rõ ràng. Nếu không đi được hết, cần yêu cầu các đoàn đại biểu quốc hội phải giám sát. Giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội thì bức tranh cả nước mới rõ nên luật phải cân nhắc quy định cho rõ, không quy định làm đương nhiên các đoàn không làm.

"Về vấn đề chất vấn: Cấp trưởng phải trả lời chứ không phải uỷ quyền. Ông trưởng ở nhà mà ông phó trả lời là vô lý. Nếu luật không quy định thì tất cả giao cấp phó nên luật phải nghiên cứu khi nào vắng mặt mới được uỷ quyền".

Lấy phiếu tín nhiệm, cần cụ thể hoá trong luật vì  lấy nghị quyết 85  vận dụng là không đúng với lập pháp. Trách nhiệm giám sát của các cấp cần quy định rõ hơn.

Cũng cùng quan điểm, Đại biểu Đỗ Văn Đương (Đoàn Đại biểu TpHCM) cũng cho rằng: “chỉ có ở trong chăn mới có rận”. Theo ông Đương giám sát là phải đến trực tiếp, gặp trực tiếp đối tượng, chứ không thể làm qua loa.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet