Quốc hội hoãn thông qua Luật Quy hoạch, bổ nhiệm hai thẩm phán TAND Tối cao

Hiền Anh

Đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh chương trình làm việc của kỳ họp thứ ba, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đề nghị phê chuẩn, bổ nhiệm hai thẩm phán TAND Tối cao, Chưa biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh chương trình làm việc của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV từ ngày 16/06/2017.

Theo đó, bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đề nghị phê chuẩn, bổ nhiệm hai thẩm phán TAND Tối cao để đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ;

Chưa biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Căn cứ vào kết quả thảo luận của Quốc hội tại phiên họp sáng 26/05/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều vấn đề liên quan đến quy định của số lượng lớn luật hiện hành, cần có sự tham gia sâu của các bộ, ngành chịu sự tác động trực tiếp của dự án luật. Vì vậy, dự án luật cần tiếp tục được nghiên cứu, thảo luận, nâng cao chất lượng để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV;

Điều chỉnh thời điểm biểu quyết thông qua một số nội dung cho phù hợp.

Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự kiến điều chỉnh chương trình làm việc như trên, Quốc hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành lên đến 86,97%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet