Quốc hội miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng an ninh

Trường Giang

Sáng nay (11/4) Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng an ninh.

Kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí – Trưởng ban kiểm phiếu công bố cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tấn Dũng – nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch (471 phiếu tán thành, chiếm 95,34% tổng số đại biểu Quốc hội)

Ông Phùng Quang Thanh thôi giữ chức Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng an ninh

- Ông Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên (480 phiếu tán thành, chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Ông Phùng Quang Thanh – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên (479 phiếu tán thành, chiếm 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Như vậy, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng an ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Phùng Quang Thanh. 

Ông Phùng Quang Thanh - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sinh năm 1949, quê quán Mê Linh - Hà Nội. Ông Phùng Quang Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2006 và được trao quân hàm Đại tướng từ tháng 7/2007. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh là Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng khoá IX, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X, khoá XI.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.  Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Phùng Quang Thanh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet