Quốc hội miễn nhiệm Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình

Trường Giang

Với tỷ lệ 87,65% tổng số ĐBQH đồng ý miễn nhiệm, ông Nguyễn Văn Bình chính thức thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chiều nay (8/4), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Thông báo kết quả bỏ phiếu kín, Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết, với số phiếu ĐBQH đồng ý là 433 (tương đương 87,65%) và 45 ĐBQH không đồng ý (tương đương 9,11%), Quốc hội đã chính thức phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với ông Nguyễn Văn Bình

Ông Nguyễn Văn Bình thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chờ phân công công tác mới

Trước đó, tại Đại hội Đảng 12, ông Nguyễn Văn Bình được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị. Do đó, sau khi thôi chức vụ Thống đốc NHNN, ông Bình sẽ chờ phân công nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961, quê quán Phú Thọ. Ông Bình có học vị Tiến sỹ khoa học. Ông là Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XI, XII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII. Ông Nguyễn Văn Bình công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ năm 1986. Tháng 4/2008 ông được bầu giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet