Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Xuân Tùng

Chiều nay (31/3), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự, chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Vào lúc 15h30', ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Theo đó,  Ban Kiểm phiếu phát ra 474, thu về 474 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 473, số phiếu không hợp lệ là 1. Có 447/474 phiếu đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Quốc hội vừa bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Theo Nghị quyết này, việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang sẽ có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 459 người tham gia, trong đó có 458 người tán thành, bằng 92,71%.

Trước đó, sáng cùng ngày, sau khi được bầu vào vị trí tân Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày tờ trình miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Trong tờ trình đọc trước Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã được Quốc hội bầu vào chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. 

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Trương Tấn Sang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay theo yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII, căn cứ điều 74 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; điều 11 Luật tổ chức Quốc hội; điều 39 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban TVQH trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Người được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu ra Quốc hội để bầu vào vị trí Chủ tịch nước thay thế ông Trương Tấn Sang là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Dự kiến, sáng thứ 7, ngày 2/4, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Ông Trương Tấn Sang sinh ngày 21.01.1949. Quê quán ở Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ông Trương Tấn Sang là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, VIII, IX, X, XI. Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI. Bí thư Trung ương Đảng khoá X, XI (từ tháng 5/2006 đến tháng 8/2011). Đại biểu Quốc hội khoá IX, X, XI, XIII. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Tấn Sang vào đảng ngày 20.12.1969. Trình lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ học vấn: Đại học (Cử nhân Luật).

Từ năm 1966-1968, Công tác phong trào thanh niên, học sinh sinh viên P.K 2.

Từ năm 1969-1971 là Đảng Ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách đội du kích bí mật thị trấn Đức Hòa, Long An. Năm 1971, bị địch bắt. Năm 1973, trao trả theo Hiệp định Paris.

Từ 1973-1975, công tác tại Ban T73 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương.

Từ 1975-1979, công tác ở Liên hiệp công đoàn Gia Định, rồi Ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh. Phó ban Khai hoang.

Từ 1979-1983, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết.

Từ 1983-1986, là Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh.

Từ 1988-1990, Học lớp 2 năm tại Học viện Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 6.1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1992 là Quyền Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 6.1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 1.2000 là Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4.2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4.2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính tri, Ban Bí thư Trung ương.

Tháng 5.2006, giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI.

Tháng 1.2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (khóa XI); Thường trực Ban Bí thư.

Tháng 7.2011, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet