Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng mới

Tuấn Minh

Sáng nay (9/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường để bầu các Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Theo đó, sau khi thông qua các nghị một số Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết phê chuẩn công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ... Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu các Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu các Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách đề cử, Quốc hội đã bầu các Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kiểm phiếu, vào lúc 11h trưa nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng.

Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 487 phiếu, thu về 487 phiếu.

Đối với ông Vương Đình Huệ, có 442 phiếu đồng ý bầu làm Phó Thủ tướng, bằng 89,47%.

Đối với ông Trương Hòa Bình, có 442 phiếu đồng ý bầu làm Phó Thủ tướng, bằng 89,47%.

Đối với ông Trịnh Đình Dũng, có 404 phiếu đồng ý bầu làm Phó Thủ tướng, bằng 81,78%.

3 Phó Thủ tướng mới vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị quyết này, ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng sẽ làm Phó Thủ tướng Chính phủ ngay khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ với 461 đại biểu Quốc hội có mặt, trong đó 460 đại biểu tán thành, bằng 93,12%.

Trước đó, chiều 8/4, ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh cùng 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn thêm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ mới.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/03/1957, quê ở Nghệ An. Ông là Trưởng ban Kinh tế trung ương; Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội khoá XIII. 

Ông Trương Hòa Bình sinh ngày 13/4/1955. Ông Trương Hòa Bình là nguyên Chánh án TAND tối cao; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.

Ông Trịnh Đình Dũng sinh ngày 25/08/1956, quê tại Vĩnh Phúc. Ông là nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII.  

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet