Quốc hội: Quy mô nợ công giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP

N. Huyền

Chiều 8/11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với 407/420 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 82,39%).
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Trước khi thông qua Nghị quyết, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Nghị quyết. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, trước một số ý kiến đề nghị thể hiện chỉ tiêu về bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện như dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TW thì chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 4%. Tuy nhiên theo Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 so với GDP không quá 3,5%, do đó mục tiêu các năm tiếp theo dưới 3,5% GDP là phù hợp với mục tiêu kiểm soát, bảo đảm an toàn nợ công.

Về tổ chức thực hiện, một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần lưu ý đến nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 trong bối cảnh khó khăn về ngân sách nhà nước, từ đó xác định nhiệm vụ nào cấp bách để tập trung nguồn lực thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ “bảo đảm nguồn cân đối trong Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn”. Như vậy, sau khi được thông qua, các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết gồm: Giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. 

Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận 4 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN – 4). Tỉ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31 - 34% tổng đầu tư xã hội.

Hằng năm có 30-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trên 5,5%, tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020. Đến năm 2020 tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt khoảng 25%, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 30-35%. Thu hẹp khoảng cách năng lực cạnh tranh quốc gia với ASEAN-4. 

Đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%. Giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4.

Nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet