Quốc hội quyết giữ nguyên cơ cấu Chính phủ như khóa 13

Vạn Xuân

Đầu giờ sáng nay (26/7), với sự nhất trí cao, Quốc hội đã thống nhất giữ nguyên cơ cấu của Chính phủ như khóa 13, gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Theo đó, có 462/469 đại biểu tham gia bỏ phiếu đã đồng ý giữ nguyên cơ cấu của Chính phủ khóa 14 gồm 18 bộ và 4 cơ  quan ngang bộ, bằng 93,52% số đại biểu Quốc hội.

Như vậy, cơ cấu Chính phủ khóa 14 sẽ vẫn gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ như khóa 13 gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế. 

4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Tờ trình về cơ cấu của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày nêu rõ, thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy, cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 cơ bản phù hợp. Chính phủ đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của Chính phủ, qua 5 năm hoạt động, cơ cấu bộ máy tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 đã đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, giảm tối đa tình trạng chồng chéo giữa các bộ ngành, các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Cùng đó, Chính phủ cũng đã tăng cường phân cấp xuống các địa phương, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế nhất định. Đến nay vẫn còn một số lĩnh vực phân công chưa rõ ràng, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ do có sự giao thoa trong phân công trách nhiệm ở một số lĩnh vực chưa hợp lý, chưa rõ ràng, dẫn đến khó quy trách nhiệm cụ thể khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ đã được thực hiện ổn định từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đến nay, đúng với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và phù hợp với tình hình thực tế của nước ta trong thời gian qua. 

Nhiệm kỳ 2011-2016, Chính phủ tiếp tục duy trì tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và mỗi việc, mỗi lĩnh vực chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện chịu trách nhiệm chính, đồng thời coi trọng công tác phối hợp tổ chức thực hiện. Chính phủ đã tập trung quản lý điều hành vĩ mô, bao quát các chức năng nhiệm vụ trên các mặt của đời sống kinh tế-xã hội một cách có hiệu quả, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu chỉ đạo điều hành trong bối cảnh phải đối phó với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính Nhà nước được đẩy mạnh, bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, khắc phục cơ bản những chồng chéo, trùng lặp và bỏ sót nhiệm vụ. Sự phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ và hiệu quả hơn. Cơ cấu tổ chức các bộ, bên trong các bộ tích cực được sắp xếp, điều chỉnh.

Về phương án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới, ông Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV như trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ. Việc thực hiện theo phương án này phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp, Luật  Tổ chức Chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet