Quốc hội sẽ giám sát tối cao về an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2017

Tuấn Minh

Thường vụ Quốc hội thống nhất chọn 2 chuyên đề thực hiện chính sách quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm và cải cách hành chính để trình Quốc hội tiến hành giám sát tối cao trong năm 2017. Hai chuyên đề khác được chọn để Thường vụ Quốc hội giám sát.

Sáng nay (12/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017.

Trình bày báo cáo, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội, trong năm 2017, dự kiến đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp trong năm; Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại phiên họp tháng 8 và tháng 9/2017; Hội đồng dân tộc giám sát 3-4 chuyên đề, các Ủy ban giám sát 1-2 chuyên đề, báo cáo kết quả với Ủy ban thường vụ Quốc hội và gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, để chuẩn bị cho dự kiến trên, ngày 9/5/2016, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các Ban, Viện của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất những nội dung đưa vào chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2017. Tính đến ngày 4/7/2016, trong tổng số 77 cơ quan cần xin ý kiến, Văn phòng Quốc hội đã nhận được văn bản trả lời của 57 cơ quan với 187 nội dung kiến nghị.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ 187 nội dung đề xuất của các cơ quan, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan và xem xét tình hình thực tế, Tổng thư ký Quốc hội xin trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 trong 6 nội dung cụ thể sau:

1. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016 (dự kiến giao Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì thực hiện).

2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)  (dự kiến giao Uỷ ban Kinh tế giúp chủ trì về nội dung).

3. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (dự kiến giao Ủy ban Pháp luật giúp chủ trì về nội dung).

4. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm (dự kiến giao Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng chủ trì phối hợp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội triển khai thực hiện).

5. Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân và phát triển kinh tế biển (dự kiến giao Uỷ ban Quốc phòng và an ninh giúp chủ trì về nội dung).

6. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư (dự kiến giao Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường giúp chủ trì về nội dung).

Cho ý kiến thảo luận về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, vấn đề bức xúc nhất hiện nay là an toàn giao thông, vì nếu căn cứ vào yếu tố tính vĩ mô và cấp thiết của tình hình sẽ thấy mỗi năm có gần 9.000 người chết vì tai nạn giao thông và 18.000 người bị thương, để lại gánh nặng lớn cho gia đình, xã hội. Các cơ quan chức năng mới báo cáo tình hình chết tại chỗ, có thể chưa báo cáo hết những người chết tại bệnh viện hoặc sau đó. 

Theo bà Nga, lý do đề xuất giám sát nội dung này là từ khóa 10 đến nay, Quốc hội chưa tiến hành giám sát tối cao về an toàn giao thông, chỉ có giám sát của Uỷ ban Thường  vụ Quốc hội về chủ đề này. 

"Mỗi khóa tôi đều phát biểu về vấn đề này, và lần nào lấy số liệu của lần trước thấy vẫn còn giá trị. Ủy ban Quốc phòng – An ninh hoàn toàn đảm nhận được chuyên đề giám sát này", bà Nga nói.

Trong khi đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nên chọn chuyên đề 1 và 3 để Quốc hội giám sát tối cao, chuyên đề 2 và 5 để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, việc thực hiện giám sát cần làm tốt công tác điều phối để tránh chồng chéo, tránh một địa phương có hai đoàn đến giám sát. Các đoàn giám sát tổ chức gọn, thiết thực, không “rồng rắn” kéo đến nơi được giám sát.

Kết luận về vấn đề trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ các cơ quan hữu quan của Quốc hội cần rà soát tổng thể các nghị quyết giám sát đã được ban hành được thực hiện đến đâu trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, trên cơ sở phân tích sự cần thiết dựa trên các tiêu chí lựa chọn đã được thống nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự kiến nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017 trình Quốc hội xem xét gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT); Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân và phát triển kinh tế biển.

“Đây là những nội dung quan trọng, liên quan mật thiết tới đời sống của nhân dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet