Quốc hội sẽ góp ý về các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 12

P. Hoàng

Báo cáo từ cuộc họp lần thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật trưng cầu ý dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán; Luật thống kê (sửa đổi); Luật an toàn thông tin; Luật phí, lệ phí; Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật khí tượng, thủy văn; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ xem xét các nghị quyết như Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội (nếu có).

Đồng thời, kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 11 dự án luật: Luật ban hành quyết định hành chính; Luật về hội; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật báo chí (sửa đổi); Luật tiếp cận thông tin; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi);   Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật dược (sửa đổi); Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Bên cạnh các vấn đề trên, tại kỳ họp tới, Quốc hội cũng sẽ đề cập đến các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và nhiều vấn đề quan trọng khác. Cụ thể là, xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Quốc hội sẽ cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; xem xét các báo cáo về việc tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (trong đó bao gồm cả việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm); các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.  Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đặc biệt, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội; phê chuẩn Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia và quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Dự kiến, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra trong 31 ngày, từ ngày 20/10 đến ngày 26/11.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet