Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về hưởng BHXH một lần

Trường Giang

Có tới 87,45% số phiếu ĐBQH đồng ý ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc (Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội – BHXH)

Theo kết quả tổng hợp Phiếu xin ý kiến ĐBQH về chủ trương Quốc hội ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 về Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có tới 87,45% ĐBQH đồng ý.

Trước đó, ngày 4/6/2015, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi Phiếu xin ý kiến ĐB Quốc hội chủ trương Quốc hội ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 về việc người lao động sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được hưởng BHXH một lần.

Phiên họp tại hội trường, kỳ họp thứ 9 Quốc hội  khoá XIII

Phiếu xin ý kiến ĐBQH gồm 3 mục: Đồng ý, Không đồng ý và Ý kiến khác. Kết quả thu về với 470 phiếu hợp lệ, trong đó 411 phiếu đồng ý, bằng 87,45% số phiếu thu về hợp lệ. Có 48 phiếu của ĐBQH không đồng ý , tương đương bằng 10,21% số phiếu thu về hợp lệ. 11 ĐBQH có ý kiến khác, tương đương 2,34% số phiếu thu về hợp lệ.

Như vậy, hầu hết ý kiến ĐBQH tán thành việc Quốc hội ban hành một Nghị quyết ngay tại kỳ họp này nhằm giải quyết nhu cầu của phần đông người lao động.

Tuy nhiên, theo chương trình vẫn chưa bố trí nội dung Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Điều 60, Luật BHXH 2014.

Tại phiên thảo luận tại hội trường về Điều 60 Luật BHXH ngày 27/5 vừa qua, đa số các ĐBQH cũng đều nêu quan điểm Quốc hội nên có ngay một Nghị quyết về hưởng BHXH một lần tại kỳ họp lần này. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet