Quốc hội thống nhất giám sát an toàn thực phẩm, cải cách hành chính

N. Huyền

Chiều nay 27/7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày bản báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, UBTVQH đề xuất giám sát 2 chuyên đề:

-Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016.

-Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả đã có 95,75% đại biểu có mặt thống nhất với 2 nội dung giám sát trên trong năm 2017.

Trước đó vào sáng 25/7, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự kiến chương trình giám sát năm 2017. Cụ thể, trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung:

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016 (giao Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội giúp về nội dung giám sát).

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 (giao Ủy ban Pháp luật giúp chủ trì về nội dung giám sát).

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng, chuyển giao (BT) và hợp tác công tư (PPP) (giao Uỷ ban Kinh tế giúp chủ trì về nội dung giám sát).

-  Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân gắn với phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh (giao Uỷ ban Quốc phòng và an ninh giúp chủ trì về nội dung giám sát).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet