Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Với 424 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 86,35% ), sáng nay Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Nghị quyết gồm 19 điều và phụ lục xác định nợ xấu quy định thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm.

Nguyên tắc xử lý nợ xấu là bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Ngoài ra, không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu và trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Về phạm vi nợ xấu cần xử lý, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, căn cứ vào ý kiến còn khác nhau của các ĐBQH, Ủy ban Thường vụ QH  đã chỉ đạo gửi phiếu xin ý kiến về 2 phương án. Tuy nhiên, kết quả lấy phiếu của hai phương án không có sự chênh lệch lớn  không quá bán so với số ĐBQH.

Sau khi cân nhắc, Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy để bảo đảm thực hiện mục tiêu xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng như đã đề ra là phấn đấu đến năm 2020 xuống dưới 3% và đây là Nghị quyết thí điểm mang tính đặc thù giải quyết khoản nợ xấu phát sinh bất thường trong thời gian vừa qua, cho nên cần có chính sách phù hợp để xử lý nợ xấu phát sinh do nghiệp vụ tín dụng thực hiện trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực được xác định là ngày 15/8/2017.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, ban hành và áp dụng các chuẩn mực quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro cao hơn, hợp lý theo thông lệ quốc tế để giảm thiểu phát sinh nợ xấu mới.

Đồng thời, sau quá trình thực hiện Nghị quyết,Thường vụ QH cũng yêu cầu Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan để xử lý các khoản nợ xấu phát sinh mang tính thường xuyên, thuộc rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của hệ thống ngân hàng.

"Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, việc quy định phạm vi nợ xấu cần xử lý theo phương án nêu trên sẽ bảo đảm nguồn lực để tập trung xử lý các khoản tín dụng xấu đang gây cản trở hoạt động của hệ thống ngân hàng, tránh việc các tổ chức tín dụng có thể lạm dụng các quy định của Nghị quyết để xử lý nợ xấu của các khoản nợ phát sinh sau ngày 15/8/2017" - ông Vũ Hồng Thanh nêu.

Cũng trong sáng làm việc cuối cùng của Kỳ họp, QH đã biẻu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet