Quốc hội vừa miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tuấn Minh

Chiều nay (6/4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự, chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Sau khi kiểm phiếu, vào lúc 14h30' Trưởng Ban Kiểm phiếu  Huỳnh Văn Tí đã công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 487 phiếu, thu về 487 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 486, số phiếu không hợp lệ là 1. Có 418 phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng, bằng 84,62%.

Quốc hội vừa miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: T.T

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Theo Nghị quyết này, việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.

Sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 462 người tham gia, trong đó có 430 người tán thành, bằng 87,04%.

Trước đó, đầu giờ sáng nay (6/4), tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đệ trình Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Theo tờ trình do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. 

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành  nhiệm vụ được giao. Nay theo yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ điểm 5 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; điều 11 Luật tổ chức Quốc hội; Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước  trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội để bầu vào chức vụ Thủ tướng kế nhiệm.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949, ở thành phố Cà Mau , tỉnh Cà Mau. 

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá, từ khoá 10 đến khoá 13; Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá 6 đến khoá 11; Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá 8 đến khoá 11.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công an (1/1995 – 5/1996), ông là Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Từ tháng 6/1996 đến 8/1997, ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006, ông là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, năm 1998-1999 kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 7/2006 đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Trong Đại hội 12 của Đảng vừa qua, trong số nhân sự trình Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới không có tên ông, tuy nhiên tại Đại hội, ông được giới thiệu bổ sung. Sau đó ông xin rút và được Đại hội chấp thuận.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet