Quốc hội xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Nguyễn Hoài

Sáng 7/4, Quốc hội đã nghe tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Sáng nay 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc Tờ trình về việc  miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Theo Tờ trình, bà Nguyễn Thị Doan - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Thông báo Kết luận số 03 của Bộ Chính trị, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan.

Quốc hội xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Bà Nguyễn Thị Doan sinh năm 1951 tại Lý Nhân, Hà Nam. Bà là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế và có trình độ cao cấp về lý luận chính trị. 

Trước khi trở thành Phó Chủ tịch nước, bà đã từng giữ chức Uỷ viên Hội đồng lý luận trung ương, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam….

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chánh án Toà án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hoà Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hoà Bình. 

Ngay sau khi nghe các Tờ trình, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo chương trình làm việc, chiều 7/4 Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại phiên họp chiều nay.

Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet