Quốc hội xem xét phê chuẩn thành viên Chính phủ

N. Huyền

Sáng 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV được đề nghị giữ nguyên về cơ cấu số lượng như khoá XIII với 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có một Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

5 Phó Thủ tướng dự kiến phân công theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, khoa giáo văn xã, nội chính và đối ngoại.

17 Bộ trưởng gồm các Bộ Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Lao động Thương binh và xã hội, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Khoa học Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trong báo cáo thẩm tra về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết Uỷ ban Pháp luật tán thành đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, số lượng của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV với 27 thành viên.

Cơ cấu này được kế thừa từ các nhiệm kỳ Chính phủ trước đây, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức hoạt động của Chính phủ cũng như nhu cầu chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Việc phân công 5 Phó Thủ tướng sẽ giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo 5 nhóm lĩnh vực như dự kiến tờ trình, giúp công tác chỉ đạo điều hành có sự chuyên sâu, tạo điều kiện để Chính phủ vừa tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược dài hạn, vừa ứng phó kịp thời trước những công việc, tình huống phát sinh trong điều hành kinh tế xã hội trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, việc phân công một Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Chính phủ trực tiếp theo dõi kinh tế đối ngoại, đồng thời kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao như những nhiệm kỳ qua cho thấy sự hợp lý, hiệu quả phù hợp với pháp luật và yêu cầu quản lý, bảo đảm sự tương quan trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt trong bối cảnh đất nước ta ngày càng mở rộng hợp tác và quan hệ quốc tế.

Tuy nhiên, một số ý kiến trong Uỷ ban Pháp luật đề nghị nên có một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách nông nghiệp. Về lâu dài nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm chức vụ này nữa.

Uỷ ban Pháp luật cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo chi tiết hơn trước Quốc hội về dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, các ngành, lĩnh vực và cơ quan, bảo đảm sự cân đối hợp lý và làm rõ cơ chế phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành để Quốc hội có thêm cơ sở xem xét quyết định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet