Quốc hội xin ý kiến đại biểu về nhận BHXH một lần

Trường Giang

Phiếu xin ý kiến về việc Quốc hội ra nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 liên quan tới Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội đã được gửi tới từng ĐBQH.

Phiếu xin ý kiến về việc Quốc hội ra Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 liên quan tới việc người lao động sau một năm nghỉ việc có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội) đã được gửi tới từng ĐBQH. 

Các ĐBQH có thể lựa chọn đồng ý/không đồng ý hoặc có ý kiến khác với chủ trương ban hành Nghị quyết này.

Quốc hội đang xin ý kiến ĐBQH về việc ra Nghị quyết đối với chế độ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Việc gửi phiếu xin ý kiến các ĐBQH về ra Nghị quyết về Điều 60, đồng nghĩa Quốc hội sẽ không sửa điều luật này như nhiều đề nghị của các ĐBQH trước đó, thay vào đó sẽ chỉ hoãn thị hành nội dung quy định của điều luật này có thời hạn.

Trước đó, ngày 27/5, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội. Đa số ý kiến các ĐBQH đều cho rằng, Điều 60 là đúng đắn, phù hợp với Hiến pháp và mục tiêu phát triển chung của xã hội. Nhưng cũng có ĐBQH nhấn mạnh, Điều 60 đúng nhưng chưa đủ, đó là chưa quan tâm tới một bộ phận thực tế của người lao động, đối tượng chịu tác động chính của luật này. 

Vì thế, cũng có nhiều ý kiến ĐBQH kiến nghị, nên sửa Điều 60 hoặc Quốc hội có thể ra Nghị quyết về điều luật này, để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của một bộ phận người lao động đang thực sự rất khó khăn, có nhu cầu được nhận bảo hiểm xã hội một lần…

Trong phiên thảo luận tại hội trường về Điều 60 Luật BHXH, ĐB Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai), Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng kiến nghị, tại kỳ họp này Quốc hội nên ra một nghị quyết để cho người lao động có quyền chọn lựa được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiếp tục bảo lưu để thực hiện bảo hiểm xã hội như năm 2014 cho đến lúc nhận lương hưu. “Nên để cho người lao động có quyền chọn lựa”- ông Tùng nói.

Kết quả từ phiếu xin ý kiến sẽ quyết định việc Quốc hội có ra Nghị quyết hay không. Tuy nhiên, chương trình kỳ họp lần này vẫn chưa bố trí thời gian cho việc thông qua nghị quyết này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet