Trang 4
Tìm hiểu các loại súng ngắn trang bị trong quân đội Việt Nam

Tìm hiểu các loại súng ngắn trang bị trong quân đội Việt Nam

So với K54 thì trong quân đội súng ngắn K59 ít phổ biến hơn, chủ yếu trang bị cho sĩ quan từ cấp tá trở lên. Tuy nhiên súng ngắn K59 cùng với phiên bản cải tiến của nó là CZ 83 lại được sử dụng rất rộng rãi bên ngành công an.
Huấn luyện sử dụng trang bị khí tài phòng hóa hiện đại

Huấn luyện sử dụng trang bị khí tài phòng hóa hiện đại

Khi có sự cố hóa học xảy ra, các kíp xe sẽ cơ động vào vị trí kịp thời, nhanh chóng sử dụng phòng thí nghiệm cơ động phân tích, đánh giá, tìm ra nguyên nhân sự cố, sau đó vận hành hệ thống xe tiêu tẩy làm sạch môi trường.
Các loại súng trang bị cho an ninh, cảnh sát cơ động Việt Nam

Các loại súng trang bị cho an ninh, cảnh sát cơ động Việt Nam

Việt Nam cũng trang bị khẩu tiểu liên cực nhanh SMG-PK, đây là phiên bản khẩu MP-5 nổi tiếng của Đức được Pakistan sản xuất theo giấy phép. Khẩu súng này hiện được trang bị cho lực lượng đặc công, an ninh và cảnh sát cơ động Việt Nam.
Sức sống vô song của chính quyền dân chủ nhân dân

Sức sống vô song của chính quyền dân chủ nhân dân

Cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám đã diễn ra vô cùng mau lẹ, chỉ trong 10 ngày nhân dân ta từ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lật đổ chế độ thực dân - phong kiến, thành lập chính quyền dân chủ nhân dân.
Xem thêm trên infonet