Quý 2/2017: Số dư Quỹ BOG xăng dầu đạt trên 3.975 tỷ đồng

Hải Yến

Bộ Tài chính vừa thông tin cho biết về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) quý 2/2017. Theo đó, hết quý 2/2017, số dư Quỹ BOG đạt 3.975,665 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, tổng số trích Quỹ BOG trong quý 2/2017, tính từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017 đạt 1.405,439 tỷ đồng.

Trong đó, số dư quỹ tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đạt trên 2.252 tỷ đồng; tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam đạt trên 305 tỷ; Tổng công ty xăng dầu quân đội trên 358 tỷ; Công ty THHH MTV dầu khí TP.HCM trên 290 tỷ; Công ty XNK Thanh Lễ trên 135 tỷ; Công ty Thương mại và dầu khí Đồng Tháp đạt trên 114 tỷ.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý 2/2017 (từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017) đạt 1.405,439 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý 2/2017 (từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017) là 298,085 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý 2/2017 là 3,826 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý 2/2017 là 43 triệu đồng.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2017 đạt 2.389,891 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý 1/2017 (đến hết ngày 31/3/2017) là 2.864,527 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet