Quy định mới nhất cho vay mua nhà ở lãi suất ưu đãi

PV

Lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội không quá 50% lãi suất thị trường, thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ khi giải ngân khoản đầu tiên, tối đa là 20 năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 25 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các TCTD, người thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH), xây mới hoặc sửa chữa nhà để ở.

Theo đó, chủ đầu tư xây dựng NƠXH chỉ để cho thuê, mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với xây dựng NƠXH để cho thuê mua, bán, mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tu dự án, phuơng án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Trường hợp đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê mua, thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp đầu tư xây đựng NƠXH để bán, thời hạn cho vay tối thiểu là 5 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NƠXH thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 

Trường hợp khách hàng chỉ cần vay trong thời hạn ngắn hơn, thì thỏa thuận với ngân hàng.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và khách mua nhà được NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ và đảm bảo không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.

Các quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet