Quyết tâm xây dựng thành phố cảng không khói thuốc

Khánh Chi

Nhằm thực hiện và triển khai Luật PCTHTL, thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch hành động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2017 của riêng thành phố.

Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật nhằm thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 25/01/2013, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: công tác chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn; xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; tập huấn về tác hại thuốc lá và các văn bản liên quan; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

hành phố đã triển khai đồng bộ các hoạt động: thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ thành phố đến quận, huyện; triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra xử phạt theo quy định của Nghị định 176/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế liên quan đến thuốc lá…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet