Ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp khối kinh tế ĐH Nguyễn Tất Thành

Bạch Dương

Để thực hiện cam kết và triết lý đào tạo: “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp khối Kinh tế.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp khối Kinh tế là một tổ chức tự nguyện của Khối kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và những chủ doanh nghiệp, nhà quản trị, ban điều hành các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các tổ chức đang hoạt động kinh doanh.

Câu lạc bộ sẽ giúp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành liên tục cập nhật thực tiễn về chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thêm sân chơi bổ ích, tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động phát triển kinh doanh và mở rộng các mối quan hệ trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành viên trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển các mối quan hệ, cập nhật kiến thức về quản trị doanh nghiệp, về những cơ hội và thách thức trong giai đoạn hội nhập hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường và doanh nghiệp.

CLB có chức năng làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với Khối kinh tế ĐH Nguyễn Tất Thành và giữa các doanh nghiệp với nhau để chia sẻ, cập nhật kiến thức quản trị, kinh nghiệm thực tiễn, thông tin khoa học, chính sách và pháp luật kinh tế trong quá trình kinh doanh và đào tạo. CLB giúp các thành viên giải quyết tốt bài toán cung – cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

CLB doanh nhân khối Kinh tế - ĐH Nguyễn Tất Thành  tổ chức các hoạt động thiết thực kết nối các mối quan hệ giữa các thành viên, giúp cung cấp thông tin, phản biện về nhu cầu của thị trường lao động; trao đổi, góp ý chương trình đào tạo, mô hình, phương pháp đào tạo của nhà trường; xây dựng diễn đàn thông tin và tổ chức các hội thảo, giao lưu và các hoạt động thiết thực khác nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và chất lượng đào tạo; là nơi trao đổi giữa nhà trường với các doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức bảo hiểm, tư vấn và các chuyên gia.

Qua đó, giúp các thành viên giải quyết được các vấn đề của mình, như vượt qua các rào cản để tiếp cận vốn từ các ngân hàng, tư vấn pháp luật, tư vấn chiến lược phát triển, chiến lược cạnh tranh, cung ứng các gói giải pháp quản lý, vận hành doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đặt hàng và ĐH Nguyễn Tất Thành cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, các hoạt động tư vấn, đào tạo, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành thực tập, kiến tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh đó, CLB còn giúp quảng bá doanh nghiệp, giới thiệu, vinh danh các nhà quản trị thành công.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp khối Kinh tế của trường Đại học Nguyễn Tất Thành có sự tham gia của 300 doanh nghiệp đang hoạt động tại TPHCM. Đây được xem là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua mô hình kết hợp trường – Doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet