Ra mắt HĐQT và Ban Kiểm soát của BIDV

Ngân Giang

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của BIDV diễn ra sáng 22/04/2017 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 10 thành viên. Ông Trần Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Ủy viên phụ trách HĐQT.

Theo báo cáo của BIDV, tổng tài sản đến hết Quý I/2017 đạt trên 1.025 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng tăng 4,85% so với đầu năm; Huy động vốn tăng 3,15% so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 27% kế hoạch năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 10 thành viên: Ông Trần Anh Tuấn, ông Phan Đức Tú, ông Bùi Quang Tiên, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Huy Tựa, bà Lê Thị Kim Khuyên, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Thanh Vân, ông Lê Việt Cường.

HĐQT đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Ủy viên phụ trách HĐQT, ông Phan Đức Tú đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. 

Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên:Bà Võ Bích Hà, ông Cao Cự Trí, bà Nguyễn Thị Tâm; Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Võ Bích Hà đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát. 

Ra mắt HĐQT và Ban Kiểm soát của BIDV - ảnh 1
HĐQT và BKS của BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

BIDV đặt mục tiêu trong năm 2017 huy động vốn tăng trưởng 16,5%; dư nợ tín dụng tăng trưởng thấp hơn hoặc bằng 16%; lợi nhuận trước thuế 7.750 tỷ đồng; tlệ nợ xấu dưới 3%; tỷ lệ chi trả cổ tức thấp nhất 7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VND.

Tại Đại hội, các cổ đông BIDV đã biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên ban lãnh đạo BIDV năm 2017 là 0,44% lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao này tương đương với tỷ lệ năm 2016. Năm 2016, BIDV đạt lợi nhuận sau thuế hơn 6.229 tỷ đồng.

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ngân hàng nhận trong năm 2016 là 27,4 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet