Ra mắt hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân

N. Huyền

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3- 4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Văn phòng Chính phủ thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lờỉ phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Đây là hoạt động nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân".

Đây là kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Người dân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối Internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lởi phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông qua Hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cái cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

“Với tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đểu được Chính phủ lắng nghe, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet