Ra mắt Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo tỉnh Hà Tĩnh

Đặng Sơn

Việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh sẽ bảo vệ quyền lợi của các hội viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của các PV, Nhà báo, thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng.
Toàn cảnh của buổi lễ.

Ngày 3/11, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định và ra mắt Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp tại tỉnh Hà Tĩnh gồm 09 thành viên gồm: Ông Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội nhà báo (HNB) tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tịch; các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: ông Nguyễn Công Thành – Trưởng Ban Kiểm tra HNB; ông Phan Trung Thành – Phó Chủ tịch HNB; bà Nguyễn Thị Hà Tân – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phan Tấn Linh – Giám đốc Sở TT&TT; các ủy viên gồm: ông Nghiêm Sỹ Đống – Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh; ông Nguyễn Viết Trường – Giám đốc Đài PT-TH tỉnh; ông Trần Long – Phó phòng Thời sự Đài PT-TH tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý báo chí thuộc Sở TT&TT.

Sau khi được thành lập, hội đồng sẽ có nhiệm vụ và quyền hạn: Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên; Tuyên truyền, giáo dục, theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm Luật Báo chí, Điều lệ Hội, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Khi phát hiện sai phạm, tiếp thu phản ánh, tố cáo, yêu cầu đương sự làm kiểm điểm, tổ chức họp Hội đồng xem xét và kết luận; ra văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng Trung ương quyết định xử lý kỷ luật ở mức khai trừ và thu hồi thẻ hội viên; Ký các quyết định: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo. Bênh cạnh đó, theo dõi việc sửa chữa vi phạm, kết luận tiến bộ và đề nghị xóa hình thức kỷ luật.

Nếu hội viên HNB Việt Nam vi phạm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam phải chịu một số hình thức kỷ luật như: Phê bình; Khiển trách; Cảnh cáo; Khai trừ, thu hồi thẻ hội viên.

Ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định thành lập và tặng hoa cho các thành viên Hội đồng Xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo tỉnh nhà.

Cụ thể, đối với hội viên bị phê bình: Thông báo nội bộ cơ sở hội viên sinh hoạt; Đối với hội viên bị khiển trách: Sau 6 tháng, Hội đồng phải tổ chức nhận xét sự tiến bộ của đương sự; Đối với hội viên bị cảnh cáo: Sau 1 năm, Hội đồng phải tổ chức nhận xét sự tiến bộ của đương sự; Đối với hội viên bị xử lý khai trừ, thu thẻ hội viên, Hội đồng làm văn bản đề nghị Bộ TT&TT thu hồi thẻ nhà báo.

Trường hợp Bộ TT&TT đã thu thẻ nhà báo, Hội đồng quyết định khai trừ và thu hồi thẻ hội viên; Còn trong trường hợp cùng một vụ việc, có người vi phạm chưa phải là hội viên, xử lý như sau: Hội đồng ra văn bản đề nghị Sở TT&TT, Bộ TT&TT xử lý theo quy định của luật pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh hi vọng với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng sẽ làm cho hoạt động báo chí tỉnh nhà ngày càng đi vào nề nếp, kỷ cương, các hội viên, phóng viên, nhà báo có ý thức trách nhiệm hơn trong công việc, thực hiện nghiêm túc Quy định, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng.

Trước đó, ngày 09/6/2017, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Quyết định số 592/QĐ-HNBVN thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức), nhằm bảo đảm cho việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam nghiêm chỉnh và hiệu quả; phù hợp với Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet