REE đang đầu tư vào những lĩnh vực và công ty nào?

Hiền Anh

CTCP Cơ điện lạnh (REE) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 3.328 tỷ đồng, tăng 41%, và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.039 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ.

Doanh thu M&E tăng mạnh đạt 1.718 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận sau thuế tăng 27,7% so với cùng kỳ đạt 226 tỷ đồng. Doanh thu từ Reetech tăng 18,4% so với cùng kỳ đạt 655 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Mảng cho thuê văn phòng đóng góp 405 tỷ đồng doanh thu trong khi LNST tăng nhẹ đạt 212 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng điện tăng mạnh 70%, đạt 531 tỷ đồng nhờ hợp nhất 281 tỷ đồng doanh thu từ Công ty Điện nông thôn Trà Vinh (DTV) trong 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận từ các công ty liên kết trong 9 tháng đầu năm là 570 tỷ đồng so với mức lỗ 28,3 tỷ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu là từ các công ty điện như Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Thủy điện Thác Mơ (TMP), Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) và thủy điện Sông Ba Hạ.

Tổng đầu tư dài hạn  của REE là 5.630 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản. Trong đó, mảng điện chiếm 73,5% tổng giá trị đầu tư; mảng nước chiếm 10,5%; mảng than chiếm 3,0%; mảng BĐS chiếm 4,8%.

REE hiện đầu tư vào 12 công ty điện với tổng vốn đầu tư là 4.182 tỷ đồng, gồm:

(1) 23,36% cổ phần PPC với giá trị đầu tư là 1.326 tỷ đồng.

(2) 21,01% cổ phần VSH với giá trị đầu tư là 705 tỷ đồng.

(3) 42,63% cổ phần TMP với giá trị đầu tư là 473 tỷ đồng.

(4) 25% cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ với giá trị đầu tư là 489 tỷ đồng.

(5) 34,3% cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng với giá trị đầu tư là 184 tỷ đồng.

(6) 25,47% cổ phần Thủy điện Bình Điền với giá trị đầu tư là 81 tỷ đồng.

(7) 29,44% cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình với giá trị đầu tư là 71 tỷ đồng.

(8) 25% cổ phần Phong điện Thuận Bình với giá trị đầu tư là 35 tỷ đồng.

(9) 10% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với giá trị đầu tư là 471 tỷ đồng.

(10) 18,96% cổ phần CHP với giá trị đầu tư là 500 tỷ đồng.

(11) 10,66% cổ phần SHP với giá trị đầu tư là 196 tỷ đồng.

(12) Nhiệt điện Hải Phòng với giá trị đầu tư là 32,6 tỷ đồng.

Ở mảng nước, REE đầu tư vào 7 công ty với tổng vốn đầu tư là 600 tỷ đồng, gồm:

(1) 42,1% cổ phần BOO Nước Thủ Đức với giá trị đầu tư là 277 tỷ đồng.

(2) 40% cổ phần Cty CP Đầu tư & Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (SWIC) với giá trị đầu tư là 70 tỷ đồng.

(3) 32% cổ phần nhà máy nước Tân Hiệp 2 với giá trị đầu tư là 78,5 tỷ đồng.

(4) 44,17% cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW) với giá trị đầu tư là 58 tỷ đồng.

(5) 20,05% cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) với giá trị đầu tư là 27,5 tỷ đồng.

(6) 20,02% cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW) với giá trị đầu tư là 38,9 tỷ đồng.

(7) 15,6% cổ phần Cấp nước Khánh Hòa với giá trị đầu tư là 53 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet