Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các lỗ hổng liên quan đến vàng

Ngọc Tuân

Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (AFTA) và Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) vừa đưa ra cảnh báo về việc vàng đang là tài sản được lựa chọn để tội phạm rửa tiền dùng làm nơi chuyển hóa từ “tiền bẩn”.

Báo cáo của AFTA/APG cho biết, vàng cung cấp một phương tiện thay thế cho bọn tội phạm để lưu trữ hoặc chuyển hóa tài sản của mình khi các biện pháp truyền thống trong việc phòng, chống rửa tiền tài trợ khủng bố bị thắt chặt nhằm bảo vệ khu vực tài chính chính thức.

Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có liên quan mật thiết đến thị trường vàng, thế nhưng, báo cáo của AFTA/APG chỉ ra rằng đang có lỗ hổng lớn trong việc ngăn chặn nguy cơ xảy ra trên thị trường vàng.

Lý giải về việc tội phạm sử dụng vàng như một phương tiện thay thế hấp dẫn cho việc rửa tiền, báo cáo cho biết: Vàng có giá trị ổn định, nó là ẩn danh, dễ dàng biến dạng và thay thế cho nhau. Thị trường vàng sinh lợi cao cũng tạo cơ hội cho bọn tội phạm ở từng giai đoạn liên quan đến vàng, từ khai thác mỏ đến bán lẻ.

“Vàng, cũng như kim loại quý khác và kim cương đã trở nên hấp dẫn tội phạm trong việc hợp pháp hóa tài sản và tạo ra lợi nhuận. Đây là điều cần thiết trong việc xác định rửa tiền và tài trợ khủng bố,” báo cáo cho biết.

Báo cáo này cũng cung cấp một loạt các nghiên cứu trường hợp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của về các lỗ hổng quan trọng của vàng và thị trường vàng, đặc biệt với việc phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet