Rực lửa lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Lễ hội Carnival - lễ hội hóa trang , lễ hội tình yêu– đang diễn ra tưng bừng tại các nước Nam Mỹ, từ Rio de Janeiro và Sao Paulo ở Brazil cho đến Corrientes ở Argentina và Barranquilla, Colombia. Mời các bạn cùng ngắm những hình ảnh rực rỡ sắc màu của lễ hội này.

Rực lửa lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Lễ hội Carnival - lễ hội hóa trang , lễ hội tình yêu– đang diễn ra tưng bừng tại các nước Nam Mỹ, từ Rio de Janeiro và Sao Paulo ở Brazil cho đến Corrientes ở Argentina và Barranquilla, Colombia. Mời các bạn cùng ngắm những hình ảnh rực rỡ sắc màu của lễ hội này.

Brazil

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Colombia

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Argentina

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Rực lửa với lễ hội hoá trang ở Nam Mỹ

Lê Dung

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet