Sa Pa: 62 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

NH

Để huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, huyện Sa Pa đã vận động người dân hiến hơn 50.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng.

Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Sa Pa đã đổ bê tông được 50,96 km đường giao thông nông thôn.

Đến nay, đường đến trung tâm các xã trên địa bàn huyện đều đã được rải nhựa hoặc đổ bê tông. Hệ thống đường liên thôn, bản từng bước được kiên cố hóa, 70% tuyến đường liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hóa.

Xã Thanh Kim đổ bê tông đường liên thôn.

 

 Đên nay, huyện Sa Pa đã vận động  người dân hiến hơn 50.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng; các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn đã chung tay ủng hộ 62 tỷ đồng.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet