Sách Thành Nghĩa bị phạt 202 triệu đồng vì vi phạm quy định về phát hành

Bình Minh

Do vi phạm các quy định trong hoạt động phát hành, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 202 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 trong vòng hơn 9 tháng, Sách Thành Nghĩa có tên trong Quyết định xử phạt hành chính của Bộ TT&TT.

Ngày 28/8/2015, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản đối với Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa (do ông Võ Thành Tân làm Chủ doanh nghiệp, địa chỉ  tại 288B An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh).

Với 16 hành vi vi phạm, Sách Thành Nghĩa đã bị phạt tới 202 triệu đồng, trong đó, 9 hành vi vi phạm chịu mức phạt 4 triệu đồng/hành vi, 2 hành vi vi phạm chịu mức phạt 8 triệu đồng/hành vi, và 5 hành vi vi phạm chịu mức phạt 30 triệu đồng/hành vi. Tổng cộng số tiền phạt lên tới 202 triệu đồng.

Đồng thời, phải tiêu hủy 595 bản xuất bản phẩm vi phạm.

Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa có trụ sở tại TP.HCM.

Vừa cách đây khoảng hơn 1 tháng, hồi cuối tháng 7/2015, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 46 xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Sách Thành Nghĩa – Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, vì phát hành xuất bản phẩm "Danh nhân và thời đại" của tác giả Lê Văn Tiễn, Bác sĩ Lê Nam dù xuất bản phẩm này đã có quyết định thu hồi; và phát hành xuất bản phẩm "Đại Quang Việt sử" của tác giả Lê Nam (tập 1, tập 2) đã được xuất bản trái phép.

Trước đó, ngày 4/12/2014, Thanh tra Bộ TT&TT cũng đã ban hành Quyết định số 1129 xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân sách Thành Nghĩa -  Nhà sách Nguyễn Văn Cừ vì 2 hành vi phát hành xuất bản phẩm "Danh nhân và thời đại" và "Đại Quang Việt sử" tương tự, song mức phạt lúc đó chỉ là 25 triệu đồng/1 hành vi.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 9 tháng qua, Sách Thành Nghĩa và các đơn vị thành viên đã bị Bộ TT&TT xử phạt hành chính tới 3 lần.

Các hành vi vi phạm cụ thể bị xử phạt với tổng mức tiền 202 triệu đồng lần này gồm:

1. Phát hành xuất bản phẩm “New headway intermediate student’s book”, tác gải Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 159/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Với hành vi vi phạm này, Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, buộc phải thu hồi và tiêu hủy 14 bản sách.

2. Phát hành xuất bản phẩm “New headway English Course – Pre intermediate”, tác giả Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Hành vi này cũng này vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 159/2013, bị phạt hành chính 4 triệu đồng, đồng thời thu hồi và tiêu hủy 8 bản.

3. Phát hành xuất bản phẩm “New headway English Course – Elementary Workbook with key”, tác giả Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Tương tự nêu trên, hành vi này bị phạt hành chính 4 triệu đồng, buộc phải thu hồi và tiêu hủy 1 bản.

4. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines – Elementary”, tác giả Tom Hutchison không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Tương tự, hành vi này bị phạt hành chính 4 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy 18 bản.

5. Phát hành xuất bản phẩm “Mastering English Grammar”, tác giả S.H.Burtin không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Tương tự, hành vi này bị phạt hành chính 4 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy 23 bản.

6. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines, Intermediate, Student’s book”, tác giả Tom Huchinson, cũng vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 27 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, nên bị phạt hành chính 4 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy 1 bản.

7. Phát hành xuất phẩm “Basic Marketing (marketing căn bản)”, tác giả Vũ Thế Phú không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Hành vi này bị phạt hành chính 4 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy 9 bản.

8. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines – Pre-Intermediate, Student’s book”, tác giả Tom Hutchinson không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Hành vi này bị phạt hành chính 4 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi và tiêu hủy 2 bản.

9. Phát hành xuất bản phẩm “Grammar Games” không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi vi phạm này, Doanh nghiệp Tư nhân Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 4 triệu đồng, và phải thu hồi, tiêu hủy 34 bản.

10. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines – intermediate, work book”, tác giả Tom Hutchinson không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp, vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 159/2013, nên bị phạt hành chính 8 triệu đồng, đồng thời phải thu hồi và tiêu hủy 79 bản.

11. Phát hành xuất bản phẩm “New headway English Course – Preintermediate – Workbook with key”, tác giả Liz and John Soars không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Tương tự hành vi sai phạm vừa nêu, Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 8 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 82 bản.

12. Phát hành xuất bản phẩm “Lifelines pre-intermediate workbook”, tác giả Tom Hutchinson không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp, vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 159/2013. Với hành vi vi phạm này, Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 183 bản.

13. Phát hành xuất bản phẩm “New headway intermedia workbook with key”, tác giả Liz and John không có chứng từ, hóa đơn thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Cũng vi phạm quy định tại điểm c, Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 159/2013, Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 107 bản.

14 .Phát hành xuất bản phẩm “Huyền thoại với lời ru” đã có quyết định đình chỉ phát hành. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 159/2013, bị áp mức phạt hành chính 30 triệu đồng, đồng thời, buộc phải thu hồi và tiêu hủy 25 bản.

15. Phát hành xuất bản phẩm “Từ điển Tiếng Việt – giải nghĩa từ ngữ và mở rộng vốn từ dành cho học sinh lớp 5” đã có quyết định thu hồi. Tương tự hành vi vi phạm vừa nêu, Sách Thành Nghĩa bị phạt hành chính 30 triệu đồng, thu hồi và tiêu hủy 3 bản.

16. Phát hành xuất bản phẩm “Từ điển Tiếng Việt”, tác giả Cẩm Nhung, Quang Khang đã có quyết định thu hồi. Cũng vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 159/2013, hành vi này bị phạt hành chính 30 triệu đồng, đồng thời buộc phải thu hồi và tiêu hủy 6 bản.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet