Sacombank muốn đổi mã chứng khoán, chuyển sàn giao dịch

Phương Anh Linh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc đổi mã chứng khoán thành SCM và chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ TP.HCM ra Hà Nội.

Thông tin từ Sacombank cho biết, nhà băng này sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM, đồng thời huỷ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) để chuyển sang sàn giao dịch Hà Nội (HNX).

Như vậy, nếu được thông qua, mã chứng khoán STB gắn bó với Sacombank 11 năm qua sẽ chính thức đổi thành SCM.

Về phương thức thực hiện, trước tiên Sacombank sẽ phải tiến hành huỷ đăng ký chứng khoán STB trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) rồi huỷ đăng ký, niêm yết trên HoSE. Sau đó đăng ký chứng khoán với mã SCM trên VSD và niêm yết trở lại trên HNX.

Sau khi ông Dương Công Minh hoàn tất mua thêm gần 18 triệu cổ phiếu, Sacombank đã xin ý kiến cổ đông về việc đổi mã chứng khoán, chuyển sàn giao dịch. 

Sacombank là nhà băng trong nước chính thức niêm yết trên HoSE vào tháng 7/2006. Thông tin thay đổi mã chứng khoán được Sacombank bổ sung vào các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 10/10/2017.

Trước đó, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank công bố hoàn tất mua vào gần 18 triệu cổ phiếu STB của nhà băng này.

Sau giao dịch, ông Dương Công Minh hiện sở hữu gần 59,4 triệu cổ phiếu STB, tương ứng 3,29 vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Sacombank.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet