Sản phẩm “Lợn sạch Tân Yên” được công nhận nhãn hiệu hàng hóa

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Hội Chăn nuôi lợn sạch Tân Yên (Bắc Giang) về đăng ký nhãn hiệu: Lợn sạch Tân Yên.
Một mô hình nuôi lợn sạch ở Tân Yên.

Hàng năm, tổng đàn lợn của huyện Tân Yên đạt trên 200 nghìn con. Chăn nuôi lợn tập trung chủ yếu ở các xã: Ngọc Châu, An Dương, Việt Lập, Việt Ngọc, với 250 trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 300-400 con lợn thịt/lứa. Hàng trăm gia trại, hộ chăn nuôi lợn từ 50-100 con/lứa. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, UBND huyện Tân Yên đã xúc tiến việc thành lập Hội chăn nuôi lợn sạch Tân Yên và ra mắt tháng 12/2014 với 54 hộ chăn nuôi tham gia. Hội Chăn nuôi lợn sạch Tân Yên đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019, thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động, trong đó có việc thiết lập hồ sơ triển khai đăng ký nhãn hiệu: Lợn sạch Tân Yên. 

Việc đăng ký thành công nhãn hiệu “Lợn sạch Tân Yên” sẽ góp phần tích cực trong việc bảo hộ, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm lợi ích lâu dài cho người chăn nuôi lợn ở Tân Yên. 

Như vậy, sau Vải sớm Phúc Hòa, Lạc giống Tân Yên, huyện Tân Yên có thêm một sản phẩm nông nghiệp được công nhận nhãn hiệu hàng hóa. 

 Châu Giang/Báo Bắc Giang

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet