Sáng 9/6, ĐBQH không đăng ký thảo luận, Quốc hội nghỉ sớm

Trường Giang

Không ĐBQH nào đăng ký thảo luận về chương trình hoạt động giám sát Quốc hội năm 2016, nên phiên làm việc sáng nay (9/6), Quốc hội được nghỉ sớm.

Theo chương trình dự kiến, phiên họp sáng nay (9/6) Quốc hội sẽ thảo luận về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016. Tuy nhiên, sau phần trình bày nội dung Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đã không có ĐBQH nào đăng ký tham gia thảo luận.

Trong tình thế này, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã kết thúc sớm phiên làm việc sáng nay. “Nếu không có ĐBQH nào đăng ký thảo luận về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội thì mời Quốc hội nghỉ sớm”- Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn nói.

Lúc 9h20’ sáng nay, Quốc hội đã kết thúc phiên làm việc buổi sáng, sớm hơn so với thời gian quy định là 11h30’.

Trước đó, trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2016 Quốc hội sẽ tiến hành 3 kỳ họp. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, diễn ra khoảng 10 ngày, vào cuối tháng 3/2016, tập trung vào việc tổng kết công tác cả nhiệm kỳ; thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, diễn ra khoảng 20 ngày, vào cuối tháng 7/2016, chủ yếu tập trung làm công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước; xem xét báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV, diễn ra vào cuối tháng 10/2016; hoạt động của Quốc hội đi vào ổn định, tập trung vào các nội dung chính là kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát. Kỳ họp này dự kiến có tiến hành hoạt động chất vấn và giám sát 1 chuyên đề.

Dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII sẽ xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2016.

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước;

Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, xem xét, thảo luận báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016.

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV.

Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; giám sát chuyên đề...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet