Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 tuyên thệ nhậm chức

Vạn Xuân

Theo chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, sáng nay (22/7), Chủ tịch Quốc hội khóa 14 sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Hôm qua (21/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 được Thường vụ Quốc hội khóa 13 giới thiệu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 14.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, đầu giờ sáng nay, sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Tiếp đó, sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức vào tháng 4/2016.

Sau đó, các ĐBQH thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Đầu giờ chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet